ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Överlåtelsebesiktning

Som köpare har du en undersökningsplikt som framgår av jordabalken vid köp av fast egendom.


Vi på SynaHus i Sverige AB är godkända som överlåtelsebesiktningsmän .


En överlåtelsebesiktning är en noggrann professionell undersökning av ett hus för att upptäcka eventuella  skador eller risker för skador i framtiden. Darför är det viktigt att anlita en egen oberoende  besiktningsman när du kanske skall göra ditt livs affär.CONTACT DETAILS

    8901 Marmora Road,

    Glasgow, D04 89GR

    mail@demolink.org

    Tel: 123-456-7890

KONTAKTA OSS

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

© Copyright 2015. All Rights Reserved.