Nils E Otterstål

Entreprenadbesiktning och sakkunnig 

Jag har arbetat inom VVS-branschen i drygt femtio år som montör, arbetsledare, arbetschef, filialchef, företagare och som verksamhetschef för VVS-branschens Yrkesnämnd.

SBR-utbildad inom entreprenadbesiktning och är verksam sedan 2014 men har medverkat vid besiktningar sedan 1982 men då i rollen som entreprenör.

Utför besiktningar inom VVS-området, mest entreprenader men även en del statusbesiktningar och sakkunnigyttranden i rättstvister.

Min långa erfarenhet från VVS-branschen är en trygghet både för mig och beställaren då jag utför mitt arbete som besiktningsman inom VVS.

Nils Otterstål

VVS Ingenjör

Besiktningsman VVS

Rikstäckande


E-post: nils@synahus.se

Mob: 070-627 67 01