FÖRBESIKTNING

Förbesiktning


Part får under entreprenadtiden  påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, entreprenad som tas i bruk före färdigställande eller då övrigt särskilda skäl föreligger.


Ersättning till besiktningsman betalas av påkallande part.


KONTAKTA OSS

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

© Copyright 2015. All Rights Reserved.