HELPROJEKT

Helprojektbesiktning


Vi rekommenderar alltid beställare att investera i fortlöpande besiktning och granskning av projekteringen.

Beställaren kan beställa granskning av projektering som ett sidouppdrag till besiktningsuppdraget. Viktigt att det beställs tidigt så att besiktningsmannens synpunkter kan inarbetas och därmed förebygga fel. Granskning med synpunkter noteras i ett s.k. granskningsyttrande.

Vid fortlöpande besiktning konstateras avvikelser från kontraktet tidigt i processen och besiktningen blir därmed förebyggande istället för ett konstaterande efter att entreprenaden är färdigställd. Beställaren tjänar på fortlöpande besiktning som en investering i sin egen mottagningskontroll och kvalitetssäkring av entreprenaden.

Fördelar för beställaren:

•Fortlöpande besiktning ersätter i många fall beställarens tekniska kontroll

•Fel i tillhandahållna handlingar upptäcks tidigt

•Bättre kontroll på kvalitet i projektet

•Mindre antal fel när entreprenaden tas i bruk

•Mindre efterarbeten

•Kontroll och besiktning blir sammantaget billigare

Fördelar för entreprenören:

•Får besiktningsmannens tolkning tidigt av kvalitetsnivån m.a.o. rätt från början

•Före avlämnandet sker avhjälpandet enklare

•Systematiska fel upptäcks tidigt m.a.o. mindre antal fel

•Tidig besiktning av färdiga delar

•Full kontroll på kvalitet

Fördelar för parter:

Avtalade kvalitet- och tidsramar kontrolleras och uppföljs löpande.


KONTAKTA OSS

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

© Copyright 2015. All Rights Reserved.