NY SLUTBESIKTNING

Ny Slutbesiktning


Om entreprenaden vid slutbesiktning blir underkänd ska en Fortsatt slutbesiktning utföras. Entreprenören ska meddela besiktningsmannen när arbetena är färdiga för Fortsatt slutbesiktning.

Om slutbesiktningen avbryts av besiktningsmannen pga. att entreprenaden ej är färdig för slutbesiktning, ska en ny slutbesiktning föreskrivas av besiktningsmannen. Denna skall verkställas när entreprenören på nytt anmält att entreprenaden är färdig. Varvid besiktningsmannen kallar parterna till fortsatt-/ny slutbesiktning. Proceduren är densamma som vid en slutbesiktning.

Ersättning till besiktningsmannen: Av entreprenören.


KONTAKTA OSS

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

© Copyright 2015. All Rights Reserved.