SÄRSKILDBESIKTNING

Särskild besiktning


Part har rätt att efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende fel som beställaren har påtalat.

Särskild besiktning verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.

Uppgiften för besiktningsman vid särskild besiktning är att bedöma om ett av beställaren framfört fel är ett fel i entreprenadrättslig mening. Särskild besiktning utförs därför normalt bara när parterna inte kan enas i denna fråga.

Beställaren har skyldighet att utan dröjsmål skriftligen underrätta entreprenören då han efter entreprenadtidens slut upptäcker fel eller skada på grund av fel. Om entreprenören i det sammanhanget framför att han inte är ansvarig är det lämpligt att påkalla särskild besiktning.

Ersättning till besiktningsmannen: Av påkallande part.


KONTAKTA OSS

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

© Copyright 2015. All Rights Reserved.