STATUSBESIKTNING

Statusbesiktning


Statusbesiktning är ett bra verktyg vid t.ex. tvist eller när entreprenören har gått i konkurs. Vid denna besiktning noteras t.ex. vad som är utfört, vad som kvarstår både i arbete och material. Ni kan även tilläggsbeställa en kostnadsbedömning av besiktningsmannen gällande kvarstående arbete med material.

Om du vill veta hur huset mår eller är osäker på vad som skall göras och i vilken ordning, är det bra att få en statusbesiktning utförd. Det behöver inte bara vara frågan om renovering eller ombyggnad utan kan också avse installationer som exempelvis el, ventilation och rör.

Vid en statusbesiktning börjar vi med en genomgång tillsammans med er, vad ni känner till om huset, tidigare renoveringar etc. och om det finns vissa byggnadsdelar som ni känner extra oro för. Därefter gör vi en okulär besiktning vilket innebär att besiktningsmannen undersöker synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara.


KONTAKTA OSS

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

© Copyright 2015. All Rights Reserved.