UNDERHÅLLSPLAN

Underhållsplan

Vi hjälper dig att skapa en underhållsplan för just din fastighet. Genom en sådan underlättas fastighetsägarens långsiktiga budgetarbete.

En underhållsplan är ett bra underlag för bedömningar av framtida kostnader och hjälper dig att långsiktigt planera ditt fastighetsunderhåll. Du minimerar därmed störningar och kan lättare planera upphandling av underhållsåtgärder.  Detta ger minskade kostnader på sikt.


När vi gör en underhållsplan utför vi först en grundlig besiktning av fastigheten. Utifrån den upprättar vi en plan som sträcker sig över de närmaste fem till tio åren. Planen visar vilka behov av akuta samt förebyggande åtgärder, periodiskt underhåll och eventuella ombyggnationer som din fastighet har. Det ingår även en uppskattning av kostnader för att genomföra planen.CONTACT DETAILS

    8901 Marmora Road,

    Glasgow, D04 89GR

    mail@demolink.org

    Tel: 123-456-7890

KONTAKTA OSS

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

© Copyright 2015. All Rights Reserved.