Part har rätt att efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende fel som beställaren har påtalat.


Särskild besiktning verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.


Uppgiften för besiktningsman vid särskild besiktning är att bedöma om ett av beställaren framfört fel är ett fel i entreprenadsrättslig mening.


Särskild besiktning utförs därför normalt bara när parterna inte kan enas i denna fråga.


Beställaren har skyldighet att utan dröjsmål skriftligen underrätta entreprenören då han efter entreprenadtidens slut upptäcker fel eller skada på grund av fel. Om entreprenören i det sammanhanget framför att han inte är ansvarig är det lämpligt att påkalla särskild besiktning.


Ersättning till besiktningsmannen betalas av påkallande part.

SynaHus i Sverige AB

Carina 070-441 24 40

Björn 070-756 53 93

Nils 070-627 67 01

Bertil 070-944 81 45

Finnboda Kajväg 15

137 72 Nacka

Sweden

carina@synahus.se

bjorn@synahus.se

nils@synahus.se

bertil@synahus.se