Av ålder förbrukat eller förutseende och klar.

Vi hjälper Er att upprätta en underhållsplan så att Ni kan beräkna livslängd och ekonomi efter Ert hus förutsättningar. 

När ska jag börja oroa mig för taket?

Hur långe håller ett badrum?

Vad kan jag räkna med ska hända...

Vad behöver jag göra nu....

Vad kan vänta....

Vi hjälper Er att upprätta en underhållsplan så att Ni kan beräkna livslängd och ekonomi efter Ert hus förutsättningar. 

När ska jag börja oroa mig för taket?

Hur långe håller ett badrum?

Vad kan jag räkna med ska hända...

Vad behöver jag göra nu....

Vad kan vänta....

SynaHus i Sverige AB

Carina 070-441 24 40

Björn 070-756 53 93

Nils 070-627 67 01

Bertil 070-944 81 45

Finnboda Kajväg 15

137 72 Nacka

Sweden

carina@synahus.se

bjorn@synahus.se

nils@synahus.se

bertil@synahus.se