Björn Sjödin

Överlåtelse- och Entreprenadbesiktning
Jag har en bakgrund som inredningssnickare och byggnadssnickare i egen regi sedan 1970-talet.

Jag har företrädesvis arbetat med renovering och nyproduktion av villor. 


Jag är SBR-utbildad besiktningsman och har nu varit besiktningsman i ca 10 år med både överlåtelsebesiktningar, förhandsbesiktningar och entreprenadbesiktningar.

I rollen som besiktningsman ingår även att arbeta med fuktutredning och dokumentation av fel i byggnad.

Med min långa tid i byggnadsbranschen har jag skaffat mig en omfattande kunskap om fastigheter och vad som kan gå fel, både i nya och gamla hus.

Björn Sjödin

Besiktningsman Bygg

Överlåtelsebesiktning, entreprenad

Storstockholm med omnejd


E-post: bjorn@synahus.se

Mob: 070-756 53 93