Varför chansa när du inte behöver

Det är svårt att bedöma huruvida tätskiktet i ditt badrum blev rätt när kaklet sitter utanpå. De stora felen sticker såklart ut ändå men de små, förrädiska felen är lätta att undvika genom att göra besiktiga under arbetets gång.

Vi hjälper Er att hålla koll på Ert badrumsbygge!

3-stegsbesiktning rekommenderas

1. Inför tätskikt (förbesiktning 1)

2. Inför plattsättning (förbesiktning 2)

3. Efter fullt färdigt arbete (slutbesiktning)

Det är svårt att bedöma huruvida tätskiktet i ditt badrum blev rätt när kaklet sitter utanpå. De stora felen sticker såklart ut ändå men de små, förrädiska felen är lätta att undvika genom att göra besiktiga under arbetets gång.Vi hjälper Er att hålla koll på Ert badrumsbygge!

3-stegsbesiktning rekommenderas

1. Inför tätskikt (förbesiktning 1)

2. Inför plattsättning (förbesiktning 2)

3. Efter fullt färdigt arbete (slutbesiktning)

SynaHus i Sverige AB

Carina 070-441 24 40

Björn 070-756 53 93

Nils 070-627 67 01

Bertil 070-944 81 45

Finnboda Kajväg 15

137 72 Nacka

Sweden

carina@synahus.se

bjorn@synahus.se

nils@synahus.se

bertil@synahus.se