Hantering av dina personuppgifter

SynaHus AB har lång erfarenhet av att hantera personuppgifter. Den här texten berättar generellt hur vi hanterar uppgifter och vilka personuppgifter som vi oftast använder oss av.

SynaHus AB behöver dina personuppgifter för att kunna göra ett bra jobb, exempelvis när en ”doldafelförsäkring” ska tecknas, eller om köpare och säljare anser att något är felbedömt i besiktningsutlåtandet. Oavsett ärende är det viktigt att du känner dig trygg i att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och för dig öppet sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Kortfattat om personuppgifter

 1. Dina personuppgifter är nödvändiga och hjälper oss att fatta korrekta beslut och ge dig den service du behöver.
  - Har vi inte dina uppgifter kan vi inte utföra vårt uppdrag som besiktningsmän. och vi kan inte heller ge dig så snabb service som möjligt.
 2. Du ska känna dig trygg att vi tycker din integritet är viktig.
  - Vi hanterar dina uppgifter på ett lagligt, korrekt och för dig öppet sätt.
  - Glöm inte att alla uppgifter som lämnas inför beställning av besiktning eller utredning endast är uppgifter för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett korrekt och säkert sätt.
 3. Vi är tydliga med hur vi hanterar dina uppgifter.
  - Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har och för vilka ändamål.
  - Har du frågor kan du alltid kontakta oss.

 

Vad är personuppgifter och hur använder vi dem?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Vilka uppgifter vi ber dig fylla i, eller som vi hämtar från annan myndighet beror på vilket ärende eller tjänst det gäller.

De uppgifter vi får från dig använder vi endast för att kunna utföra vårt uppdrag och för den garanti på vårt uppdrag som följer med en beställning av besiktning och underlag till vår konsultansvarsförsäkring som finns för samtliga uppdrag som vi utför.

Ibland delar vi dina personuppgifter med andra. Vi ställer då samma krav om skydd för dina uppgifter på våra samarbetspartners som vi ställer på oss själva. Gentemot dig så är vi alltid ansvariga för att hanteringen sker korrekt. När vi delar våra uppgifter med andra så är det ofta när vi har upphandlat underkonsulter vid större besiktningsuppdrag.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Varje besiktningsman ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och lagligt sätt.

Information som du ger till oss

 • Identifieringsuppgifter som namn, personnummer, födelsedatum.
 • Kontaktinformation som adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post.

 

Vad gör vi med din information?

SynaHus AB, besiktningsmännen behandlar personuppgifter lokalt i respektives verksamhetsområde.

Hur kommer vi i kontakt med dig?

SynaHus AB använder också dina inlämnade personuppgifter för att kommunicera med dig i ärenden som berör uppdraget.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

SynaHus AB kan komma att dela dina personuppgifter till försäkringsbolag för att de i sin tur ska kunna utföra av dig beställda tjänster  som ”doldafelförsäkringar”

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt vårt uppdrag.

Dina rättigheter som registrerad

Du har vissa rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om de olika rättigheterna.

 

SynaHus i Sverige AB

Carina 070-441 24 40

Björn 070-756 53 93

Nils 070-627 67 01

Bertil 070-944 81 45

Finnboda Kajväg 15

137 72 Nacka

Sweden

carina@synahus.se

bjorn@synahus.se

nils@synahus.se

bertil@synahus.se