Statusbesiktning är ett bra verktyg vid t.ex. tvist eller när entreprenören har gått i konkurs.


Vid denna besiktning noteras t.ex. vad som är utfört, vad som kvarstår både i arbete och material.


Ni kan även tilläggs beställa en kostnadsbedömning av besiktningsmannen gällande kvarstående arbete med material.

Statusbesiktning betalas av påkallande part.

SynaHus i Sverige AB

Carina 070-441 24 40

Björn 070-756 53 93

Nils 070-627 67 01

Bertil 070-944 81 45

Finnboda Kajväg 15

137 72 Nacka

Sweden

carina@synahus.se

bjorn@synahus.se

nils@synahus.se

bertil@synahus.se