Man fixar lite här, bygger lite där, tätar en spricka, åren går, när var du senast uppe på vinden?


Om du vill veta hur huset mår eller är osäker på vad som skall göras och i vilken ordning, är det bra att få en statusbesiktning utförd. Det behöver inte bara vara frågan om renovering eller ombyggnad utan kan också avse installationer som exempelvis el, ventilation och rör.

Vid en statusbesiktning börjar vi med en genomgång tillsammans med er, vad ni känner till om huset, tidigare renoveringar etc. och om det finns vissa byggnadsdelar som ni känner extra oro för.

Därefter gör vi en okulär besiktning vilket innebär att besiktningsmannen undersöker synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggteknisk betydelse.

Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara.

Vi hjälper dig att se!

SynaHus i Sverige AB

Carina 070-441 24 40

Björn 070-756 53 93

Nils 070-627 67 01

Bertil 070-944 81 45

Finnboda Kajväg 15

137 72 Nacka

Sweden

carina@synahus.se

bjorn@synahus.se

nils@synahus.se

bertil@synahus.se