Bertil Bergqvist

Entreprenad- och Överbesiktning mm

Jag har varit verksam inom bygg- och fastigheter i snart femtio år som arbetsledare, platschef, arbetschef och företagare.

SBR-utbildad inom entreprenadbesiktning och överlåtelsebesiktning och är verksam som besiktningsman sedan början av 2000-talet, har också medverkat vid besiktningar tidigare, men då i rollen som entreprenör.

Utför besiktningar inom bygg och ofta som huvudbesiktningsman med biträdande besiktningsmän och med ansvar för alla olika discipliner såsom rör, el, luft, plåt mm.

Jag är utbildad skadeutredare och har tidigare varit verksam som KA sedan 1997, numera kontrollansvarig och tidigare kvalitetsansvarig enligt PBL.

Arbetar numera till stor del med entreprenadtvister, fel i fastighet enligt Jordabalken och konkurser där jag får uppdrag från advokatbyråer.

Har tidigare suttit som nämndeman i tingsrätten och är numera då och då i rätten som sakkunnig i olika tvistemål.


Jag har även uppdrag vid överbesiktningar av entreprenader, dels egna överbesiktningar men sitter också i överbesiktnings- och värderingsnämnder.

Bertil Bergqvist

Besiktningsman Bygg

Entreprenadbesiktning och entreprenadtvister, underhållsplan

Rikstäckande


E-post: bertil@synahus.se

Mob: 070-944 81 45